Welnu infraroodsysteem in woning efficiënter dan traditionele infrarood verwarming

Volgens een rapport van ingenieursbureau DWA zijn infraroodsystemen een ‘kostbaar alternatief’ voor elektrische verwarming. Uit onze metingen in woningen die worden verwarmd met een infraroodsystemen van Welnu blijkt dat ons systeem aanzienlijk efficiënter met energie omgaat dan de traditionele infraroodpanelen waar DWA haar berekeningen op baseerde. De jaarlijkse kosten van Welnu bedragen omgerekend € 1.132 per jaar.

In een toonaangevend rapport van DWA over verwarming van aardgasloze woningen worden de jaarkosten van traditionele infraroodpanelen geraamd op €1.851,-. Een warmtenet of een warmtepomp zijn volgens DWA €100,- tot €700,- per jaar goedkoper dan een traditioneel infraroodsysteem.

Nieuwe generatie infraroodsystemen
De afgelopen 12 jaar heeft Welnu een nieuwe generatie infrarood warmtepanelen ontwikkeld. Deze panelen hebben een hoge warmteopbrengst. In combinatie met de individuele besturing per paneel leidt dit tot een veel lager verbruik.

Jaarlijkse verbruikskosten van Welnu het laagst
In 2019 is in diverse woningen het verbruik gemeten van Welnu warmtepanelen. Uit de meetgegevens blijkt dat de verbruikskosten veel lager zijn dan bij de traditionele infraroodsystemen. Omgerekend naar het model van DWA bedragen de jaarkosten van Welnu warmtepanelen €1.132,- tegenover €1.851,- voor traditionele infraroodpanelen.

De jaarkosten van Welnu komen daarmee ook onder de jaarkosten van een warmtepomp of een warmtenet. U leest de bedragen af in onderstaande tabel.

Investeringskosten Welnu ook laag
Het rapport van DWA geeft, naast een overzicht van de jaarkosten, ook een overzicht van de investeringskosten van elektrische verwarmingssystemen. Ook daar komt Welnu er goed uit. U leest de bedragen af in onderstaande tabel.

Investering

Warmtepomp buitenlucht €9.000
Warmtepomp bodemlus €11.200
Warmtenet 40 graden €14.100
Infrarood traditioneel €5.000
Welnu (met besturing) €6.000

Jaarlijkse verbruikskosten

Warmtepomp buitenlucht €1.369
Warmtepomp bodemlus €1.170
Warmtenet 40 graden €1.407
Infrarood traditioneel €1.851
Welnu €1.132

Conclusie: Welnu is aantrekkelijk
De conclusie is dat het aantrekkelijk is om voor Welnu verewarming te kiezen als men van het gas af gaat. De investering is lager dan van warmtepompen of warmtenetten en de verbruikskosten eveneens.

Wilt u meer weten over het verwarmen van aardgasloze woningen? Neem dan contact met ons op.

< nieuwsoverzicht
Voorbeeld-infrarood-tussenwoning
Ron Maandag