Welnu in tweede ronde innovatief inkoopprogramma Overijssel

‘De provincie Overijssel wil de energietransitie versnellen. Het is namelijk de bedoeling dat de provincie uiterlijk in 2050 energieneutraal is,’ zegt Janine Swaak. ‘Het programma ‘Startup in residence energie-innovatie’ is bedoeld om deze transitie te versnellen.’

Innovatieve inkoop


‘We hebben een innovatieve vorm van inkoop gekozen’, vervolgt Swaak. ‘We dagen bedrijven uit om met oplossingen te komen, in plaats van dat we een bestek schrijven. De oplossing kan zijn het verduurzamen van een woning, een groep woningen of een wijk. Het kan gaan om het gebruiken of opwekken van duurzame energie. Belangrijk bij het programma is de dialoog, tussen de deelnemers, de afnemers van de producten en wij. Onderdeel van het programma is bijvoorbeeld dat we bedrijven middels de dialoog en wat coaching helpen met het schrijven van een businesscase. Bij een goed resultaat volgt een praktijktest in samenwerking met een klant. De bedoeling is dat de oplossing van de deelnemer uiteindelijk wordt afgenomen door een woningcorporatie, gemeente of de provincie.’

Welnu werkt aan de businesscase


In de eerste ronde worden de kanshebbers op een goed eindresultaat geselecteerd. Welnu is een van de 16 deelnemende partijen (38 vielen af) die nu bezig zijn in de tweede ronde, het maken van de businesscase. Swaak heeft de indruk dat een groot deel van hen in derde ronde, vanaf medio mei, ook zal deelnemen aan de praktijktest. Tijdens de test zal blijken of het product een goed resultaat oplevert en de klant, in de vierde ronde, ook afnemer wordt.

Volgende fase is de testfase

De testfase van Welnu infrarood verwarming zal plaatsvinden bij deltaWonen. Er worden bestaande woningen voorzien van infrarood verwarming. Vervolgens wordt het resultaat beoordeeld. Als de uitkomsten positief zijn kan deltaWonen besluiten om echt klant te worden van Welnu.

Het uiteindelijk doel is dat klanten de oplossing afnemen

Swaak: ‘Het uiteindelijke doel van het programma is ook dat deelnemers klanten vinden die de oplossing afnemen. De deelnemende bedrijven hebben het systeem dan zodanig ontwikkeld dat ze het verder kunnen uitrollen in de markt.’ De partijen die de rol van afnemer op zich nemen zijn de gemeenten Zwolle en Hardenberg, de woningcorporaties Welbions en deltaWonen en de provincie Overijssel.’

< nieuwsoverzicht
Wekwijze Overijssel
 
 
Ben Menting