Rekenkamer uit forse kritiek op Programma Aardgasvrije wijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken verloopt niet optimaal. Sterker nog, de Rekenkamer vraagt zich ondertussen openlijk af of gemeenten de honderden miljoenen euro’s van het programma wel nodig hebben. Het doel om 2000 woningen in twee jaar tijd van het gas te halen is bij verre na niet gehaald. Minder dan honderd woningen werden uiteindelijk gerealiseerd.

Programma Aardgasvrije Wijken
Het Programma Aardgasvrije Wijken is opgezet om de verduurzaming van de gebouwde omgeving met de afkoppeling van het gas te combineren. Oorspronkelijk zouden er 50.000 woningen voor het einde van de huidige kabinetsperiode aardgasvrij worden gemaakt. Langzaam is dat project in een ‘leertraject’ veranderd om ervaringen op te doen, maar zo stelt de Rekenkamer, het is niet duidelijk “wie er moet leren, wat er geleerd moet worden en hoe”. Ook stelt de Rekenkamer dat het ontbreekt aan goed toezicht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken wat er met het geld gebeurt. Dit is zorgelijk en slecht voor het draagvlak dat nodig is voor de warmtetransitie.

Warmtenet
Kijkend naar het merendeel van de zogenaamde proeftuinen is het begrijpelijk dat het programma niet vlot. In de meeste gevallen wordt namelijk op wijkniveau een warmtenet aangelegd. Dit is bewerkelijk, kostbaar en uniform. Slechts in drie van de 25 proeftuinen wordt gebruik gemaakt van individuele oplossingen, zoals (hybride) warmtepompen of infraroodpanelen. Zeker in bestaande wijken zijn op maat gemaakte oplossingen echter veel geschikter dan een gestandaardiseerde oplossing, omdat het huizenbestand vaak een grote diversiteit kent.

Gemiste kans
Het is een gemiste kans dat infrarood door ambtenaren zelden als een geschikte aardgasloze warmte-oplossing wordt beschouwd. In de bestaande gebouwde omgeving is het een hele geschikte methode om huizen snel, betaalbaar en zonder torenhoge isolatiewaardes van het gas te halen. Dit had een hoop frustratie voor alle betrokkenen en forse kritiek door de Rekenkamer kunnen voorkomen. Onze klanten, zoals deze winkelier en deze jonge huiseigenaren, zijn namelijk wel blij.
Bijkomend voordeel is dat infraroodpanelen geruisloos zijn. Iedereen die in de buurt van een warmtepomp woont, weet wat dit betekent. Zeker als ze maximaal moeten opereren kunnen warmtepompen dag en nacht tot 70 dB (A) veroorzaken. Dit veroorzaakt stress en slaapproblemen bij buurtbewoners.

Erkenning voor infrarood
Gelukkig erkent het Expertise Centrum Warmte, dat als kennisinstituut nauw betrokken is bij het Programma Aardgasvrije Wijken, ondertussen dat infraroodpanelen een serieuze oplossing binnen de warmtetransitie zijn. Daarnaast hebben we in een andere blog al meerdere recente onderzoeken besproken waaruit blijkt dat infrarood goede resultaten laat zien. Zo wordt het heersende beeld dat infrarood hoogstens als bijverwarming kan dienen in rap tempo gecorrigeerd.

Hulp nodig bij de Transitievisie Warmte?
Wij hopen dat deze inzichten op tijd komen voor de Transitievisie Warmte die op dit moment in alle gemeentes worden voorbereid. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem gerust contact met ons op!

< nieuwsoverzicht
Algemene Rekenkamer
Ben Menting