Monitoring bevestigt effectiviteit Welnu infraroodpanelen

In het najaar van 2021 zijn vier nieuwbouwwoningen in ‘s-Heerenberg in gebruik genomen waar infraroodpanelen van Welnu als hoofdverwarming dienen. Juist bij dit soort goed relatief geïsoleerde en identieke woningen is het interessant om inzicht te krijgen in de verbruiksgegevens en warmte-opbrengst. Paul van Uum, eigenaar van Welnu, licht daarom de resultaten over de laatste zes weken van 2021 toe. 

De infraroodpanelen zijn ondertussen zes weken in gebruik als hoofdverwarming in vier nieuwbouwwoningen in ‘s-Heerenberg. Het betreft 4 rijtjes woningen à 100m2 woonoppervlak die nog binnen de EPC-normen zijn gebouwd. Een eerste balans wijst uit dat de woningen behaaglijk warm zijn; tussen de 17,3 en 22,9 graden Celcius in de woonkamer. Het gemiddelde verbruik is – conform verwachting – 160 kWh per week in de maand december. Verschillen in verbruik worden met name veroorzaakt door gezinssamenstelling en het aantal thuisuren.

Comfort

De bewoners ervaren het comfort als prettig. De verdeling van de warmte vindt gelijk over de ruimte plaats. De radiatie vinden mensen fijn. Vooral warme objecten als een warme stoel, bank of tafel dragen bij aan dit behaaglijke gevoel. Foto 1 geeft dit goed weer.

Verbruik

Het verbruik van de vier woningen ligt gemiddeld op 160 kWh per week. Er is een grote spreiding, uiteenlopend van 132 kWh tot ruim 200 kWh per week, over de laatste 6 weken van 2021 (inclusief de feestdagen).
De verschillen in verbruik hebben met name te maken met de gezinssamenstelling en het gebruik. In de woning met het hoge verbruik is in coronatijd altijd iemand thuis. Het systeem staat dus 16 uur per dag aan, elke dag. Daarnaast ligt het verbruik hoog doordat kinderen veelal op hun kamer boven verblijven en daar dus ook constant warmte gevraagd wordt. Vrijwel het hele huis wordt verwarmd op 21 graden. In het huis met het lage verbruik wordt buitenshuis gewerkt en wordt actief gestuurd op de temperatuur per ruimte. Vanzelfsprekend levert dit een veel lager verbruik op.
Ongeveer 15% van het jaarverbruik voor verwarming is in de maand december. Op basis van gewogen graaddagen bedraagt het gemiddelde jaarverbruik voor de verwarming van deze woningen 4.150 kWh. Dat betekent met dezelfde spreiding als hierboven, van 3.450 kWh tot 5.200 kWh per jaar. 
De zonnepanelen, die werden vereist volgens de toen geldende EPC-normen , hebben een opbrengst van ongeveer 4.000 kWh. De bewoners betalen dus nauwelijks bij voor de verwarming van hun woning, temeer omdat ieder gezin 265 euro extra energiebelasting terug krijgt in 2022 vanwege de hoge energieprijzen. Let wel: de kosten voor andere energieverbruikers, zoals de warmtepompboiler, zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Warmteverlies

Wat ons, als niet bouwkundigen, opvalt bij deze energiezuinige woningen zijn 2 bijzondere plekken van warmteverlies. 1: De brievenbus in de voordeur, zie foto 2. De brievenbus geeft een temperatuur aan van 5 graden. 2: De roosters in de ramen, zie foto 3. De roosters geven een temperatuur aan van 10,5 graden. Navraag wijst uit dat de roosters nog niet open zijn geweest. De buitentemperatuur was 3 graden ten tijde van de opname.
Welnu adviseert de bewoners om de brievenbus te vervangen door een brievenbus aan de gevel naast de voordeur. Het warmteverlies via de roosters in de ramen is doorgegeven aan de bouwer.

Welnu warmtepanelen als hoofdverwarming

Deze gegevens bevestigen ons in de overtuiging dat Welnu infraroodpanelen goed dienen als hoofdverwarming in nieuwbouwwoningen. De voordelen zijn een groot warmtebereik, grote efficiëntie, hoog comfort, laag verbruik, weinig ruimtegebruik, geen geluid, geen onderhoud, weinig storingen. Als er al storingen zijn, dan komen deze voor in de besturing en deze worden snel verholpen via een servicemedewerker.

Heeft u een project voor Welnu?

Deze pilot laat zien dat de volgende generatie infraroodpanelen zeker een rol gaan spelen in de verduurzaming van het vastgoed. We zoeken naar nieuwe projecten om de lessen uit deze casus mee te nemen. Neem contact op met kantoor@welnu.org als u een mogelijk project heeft!

Ben Menting