Infrarood verwarming: de laatste stand van zaken

Jarenlang heerste de mening dat infraroodverwarming hoogstens als bijverwarming kan fungeren. De laatste maanden zijn rapporten gepubliceerd die een nieuw inzicht bieden. Welnu zet ze op een rijtje.

Infrarood versus centrale verwarming op aardgas
Installatiebedrijf ThuisBaas, opgericht door Urgenda, kwam in november 2019 naar buiten met een empirisch onderzoek naar de energieprestaties van 14 woningen na installatie van infrarood verwarming. Daaruit blijkt dat infraroodpanelen 50% minder energie verbruiken dan een de voormalige centrale verwarming op aardgas. Deze huishoudens besparen gemiddeld €300 op jaarbasis .

In een interview met Gawalo bespreekt operationeel directeur Wigger Verschoor ook de wijze van installeren: “Bron en verwarming zijn één. Je hoeft dus geen leidingen te trekken. Dat betekent dat installatie makkelijk is. En het is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld een warmtepomp.”

Infrarood versus warmtepomp
Infrarood kan de concurrentie aan met aardgas, dit mogen we stellen op basis van dit recente empirische onderzoek van ThuisBaas. Hoe infrarood zich verhoudt tot de warmtepomp, een prominente elektrische warmtebron, is een heel ander verhaal. TKI Urban Energy, een netwerkorganisatie die de energietransitie in de gebouwde omgeving stimuleert, heeft dit onlangs in kaart gebracht om de discussie te structureren.

In hun kennisdossier stelt TKI Urban Energy: “Het is vrijwel onmogelijk om over het algemene nut van infraroodverwarming versus een warmtepomp te discussiëren, omdat de waarde van beide systemen verschilt per toepassing (zoals woningkenmerken en gebruikersgedrag) en omdat er nog te weinig cijfers beschikbaar zijn.”

Over de volgende voor- en nadelen van de technieken bestaat echt weinig onenigheid volgens het onderzoek: “Warmtepompen kunnen in zekere mate warmte bufferen, door gebruik te maken van de thermische massa in de leidingen en afgiftesystemen. Hierdoor zouden ze, ook zonder aanwezigheid van een buffervat voor opslag, kunnen zorgen voor piekschering in het elektriciteitsnet bij congestie. Het voordeel van infraroodpanelen is dat ze weinig ruimte in beslag nemen en geen geluid produceren. Lucht-waterwarmtepompen hebben een buitenunit die geluid maakt, wat (al dan niet door de buren) als hinderlijk kan worden ervaren. Tot slot is het voordeel van infraroodverwarming ook dat de panelen relatief eenvoudig te installeren zijn. Het aansluiten van warmtepompen is ingewikkelder door het aansluiten van leidingen en het aanleggen van een laagtemperatuurafgiftesysteem – wat in sommige gevallen nodig is. Bij water-waterwarmtepompen komt de aanleg van een bodemlus daar ook nog bij.”

Ook de rest van het rapport is de moeite waard. Wij raden het ten zeerste aan voor iedereen die een goed beeld wilt krijgen van de meeste recente stand van zaken.

Ervaringen met infraroodverwarming in huis

Ook Krispijn Beek, journalist bij Sargasso en senior beleidsadviseur energietransitie, publiceerde begin april 2020 een interessante en uitgebreide blog waarin hij terugkijkt op het eerste jaar met volwaardige infraroodverwarming in zijn woning. Hij stond voor de keuze: ofwel een isoleren á €20.000 zodat de schil gereed is voor lage temperatuurverwarming van bijvoorbeeld een warmtepomp ofwel €10.000 Euro investeren in het installeren van infraroodverwarming in alle kamers in het huis. Hij koos voor het laatste. Na een jaar monitoren blijkt zijn energieverbruik met 44% te zijn gedaald ten opzichte van de oude situatie met aardgasverwarming. Dit beeld komt overeen met de resultaten uit onze eigen lopende monitoring van Welnu panelen.

Correctie komt op juiste moment
Deze nieuwe onderzoeken corrigeren het oude beeld dat infraroodverwarming alleen als bijverwarming kan fungeren en dat de gebruikskosten beduidend hoger zijn dan van andere aardgasvrije warmteconcepten. Dit opent de weg voor verder onderzoek waarin de betere prestaties van de nieuwe generatie infraroodpanelen worden beschouwd.

Deze nieuwe inzichten komen op het juiste moment. Om te voldoen aan het Urgenda-vonnis heeft Minister Wiebes op 24 april 2020 laten weten dat het Rijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat versnellen. Huishoudens (koop en huur) en MKB zullen worden ondersteund bij het reduceren van het energiegebruik. Infraroodverwarming zal hierbinnen een belangrijke rol spelen.

 

< nieuwsoverzicht
Gemak van Welnu
Ben Menting