First slide Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door Welnu geëxploiteerde website, www.welnu.org.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Welnu geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Ook aanvaardt Welnu geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken. Het is de gebruiker van de website toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.